OEZ produktų projektavimas

Siekiant užtikrinti kuo didesnę pagalbą projektuojant bei pagerinti rengiamų projektų kokybę pateikiame rekomendacines OEZ technines specifikacijas, CAD brėžinius, 3D modelius.

Rekomendacinės OEZ produktų techninės specifikacijos apibrėžia esmines produktų technines charakteristikas. Specifikacijose pateikiami kiekių žiniaraščių ruošiniai.

OEZ produktų techninės specifikacijos
Atisiųsti OEZ produktų technines specifikacijas

OEZ produktų CAD brėžiniai

Pateikiame CAD brėžinius darbui su AutoCAD, EPLAN P8 ir kitomis programos. Brėžinių formatai rinkinyje OEZ CAD version 2.60 (atnaujinta 2017-03-01):

  • DWG;
  • DXF;
  • WMF;
  • XML (EPLAN P8).
Atsisiųsti OEZ produktų CAD brėžinių rinkinį

OEZ produktų 3D modeliai

Siūlome atsisiųsti OEZ produktų 3D modelius universaliu formatu STEP. Šie modeliai gali būti naudojami programose SolidWorks, Autodesk Inventor ir kt.

Modeliai sukurti kaip 3D tūriniai elementai, kurie gali būti importuoti į programas ir modifikuojami. Sukurti OEZ produktų 3D modeliai yra maksimaliai paprasti, išlaikant pagrindines produktų charakteristikas.

Duomenų bazėje galite pasirinkti ir produktų rinkinių 3D modelius.

  • 3D modelių formatas – STEP (AP214).
  • parengta 2013-01.
OEZ produktų 3D modeliai
Atisiųsti OEZ produktų 3D modelius