Pramoniniai automatiniai jungikliai OEZ MODEION. Charakteristikos ir parinkimas

OEZ-Modeon

Projektuotojams ypač dažnai tenka užduotis parinkti viršsrovio atjungiklius ir nustatyti jų nuostatas. Todėl po kelerių metų vėl nusprendėme skirti dėmesio šiai temai.

1 Etapas. Viršsrovio atjungiklio parinkimas

Tinkamai parinkę visršsrovio atjungiklį, galite išvengti daugybės problemų, ypač tų, su kuriomis susiduria galutiniai naudotojai ir skirstomųjų skydų gamintojai, elektros montuotojų firmos ar inžinieriai inspektoriai. Problemų gali kilti, pavyzdžiui, parinkus paprastesnį viršsrovio atjungiklį, kuriame negalima nustatyti saugomam įtaisui ar grandinei tinkamos suveikimo charakteristikos, ir (arba) ir kuris neleidžia pasiekti reikiamo selektyvumo. Dėl šių priežasčių automatiniai jungikliai suveikia dažniau, nei reikia. Tad daug gamintojų, pvz., metalurgijoje ar stiklo pramonėje, patiria nuostolių. Parenkant viršsrovio atjungiklį taip pat reikia atsižvelgti į ekonomiškumą. Paprastose sistemose, kurioms nekeliami dideli reikalavimai, neverta naudoti sudėtingų atjungiklių, kurie yra brangesni. Kas kita, kai nėra žinomi apkrovos parametrai ir net srovė. Tada verta naudoti sudėtingesnį, didesnėmis nustatymo galimybėmis pasižymintį viršsrovio atjungiklį, kurį būtų galima sureguliuoti atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus, kylančius pradedant jį naudoti. Toliau tekste aprašomas ryšys tarp saugomų įtaisų ir viršsrovio atjungiklių, pasižyminčių pagrindinėmis charakteristikomis. Tai gali padėti renkantis atjungiklį.

2 Etapas. Nuostatų specifikacija

Viršsrovio atjungiklį nustačius netinkamai, automatinis jungiklis gali būti be reikalo išjungiamas tada, kai šito visai nereikia, arba, priešingai, neišjungiamas įvykus trumpajam jungimui. Suveikimo charakteristikos nustatymą galima suskirstyti į du pagrindinius etapus.

PIRMASIS KONTŪRAS: APSAUGA NUO PERKROVOS (NUO LAIKO PRIKLAUSANTIS ATJUNGIMAS)

Šis kontūras dažnai vadinamas šiluminiu atjungikliu. Esant per didelei šiluminio atjungiklio nuostatos vertei, gali įvykti šiluminė linijos ar variklių perkrova ir galiausiai sugesti saugomas įtaisas. Varikliuose taip pat reikia užtikrinti apsaugą nuo fazės dingimo. Kai šiluminio atjungiklio nuostatos vertė per maža, kaip minėta anksčiau, automatinis jungiklis be reikalo išjungiamas, kai darbo sąlygos normalios. Pavyzdžiui, esant netinkamam šiluminio atjungiklio vėlinimui, paleidžiant variklį automatinis jungiklis bus periodiškai išjungiamas. Šiluminę atmintį galima išjungti tik retais atvejais. Šito niekada negalima daryti, kai apsauga teikiama varikliams, linijoms ir transformatoriams. Kai apsauga teikiama, pvz., taškinio suvirinimo aparatams ar vikšriniams kranams, kurie pasižymi reguliaria cikline perkrova, šiluminę atmintį galima išjungti. Šie įrenginiai tokioms perkrovoms pritaikyti.

ANTRASIS KONTŪRAS: APSAUGA NUO TRUMPOJO JUNGIMO (NUO LAIKO NEPRIKLAUSANTIS ATJUNGIMAS)

Šis kontūras taip pat dažnai vadinamas trumpojo jungimo atjungikliu. Nustačius netinkamą trumpojo jungimo atjungiklio nuostatos vertę, pasekmės gali būti daug rimtesnės. Jeigu trumpojo jungimo atjungiklio nuostatos vertė per maža, automatinis jungiklis vėl bus išjungiamas be reikalo. Esant per didelei trumpojo jungimo atjungiklio nuostatos vertei, įvykus trumpajam jungimui automatinis jungiklis savo ruožtu išsijungs vėliau arba visai neišsijungs. Abiem atvejais tai gali lemti didelius materialinius nuostolius arba net žmonių sužalojimą ar žūtį.

Parinkus tinkamą trumpojo jungimo atjungiklio nuostatą, pavyzdžiui, pavėlinant jo išjungimą, galima pasiekti didesnį selektyvumą tarp atskirų grandinėje esančių saugomų elementų nei naudojant automatinius jungiklius ar saugiklius. Visiškas arba bent jau dalinis selektyvumas vėlgi padės išvengti nereikalingo automatinio jungiklio išjungimo. Tai reiškia, kad nesant trikties automatinis jungiklis maitinimo šaltinio neatjungs be reikalo.

3 Etapas. Duomenų įrašymas į projektą

Paskutinis etapas yra toks pat svarbus kaip ir du ankstesnieji. Projekte kartu su viršsrovio atjungiklio tipu reikia nurodyti atitinkamas viršsrovio atjungiklio nuostatų vertes. Pagal jas skirstomojo skydo gamintojas, montavimo firma ar galutinis naudotojas nustatys viršsrovio atjungiklį.