Moduliniai automatiniai jungikliai MINIA. Nauji sprendimai

OEZ-Moduliniai-automatiniai-jungikliai-Minia-sprendimai

2015 metais OEZ gaminami moduliniai įtaisai „Minia“ iš esmės pasikeitė ir tai galima vertinti kaip naują kartą arba novatorišką šuolį komutacijos srityje. Pokyčiai pirmiausia apėmė pagrindines „Minia“ serijos gaminių grupes – automatinius jungiklius ir srovės nuotėkio reles su priedais bei kirtiklius.

Kas pasikeitė?

Įvadinėje lentelėje aiškiai matyti gaminių asortimento pokyčiai, palyginti su senais gaminiais. Naujų gaminių bus apie 450, t. y. daugiau nei pusė iš maždaug 850 „Minia“ gaminių!

Norime siūlyti klientams geresnius gaminius. Tai standartinė retorika, nenurodant konkrečios naudos. Taigi kodėl pakeitėme šiuos gaminius? Pagrindinės priežastys yra šios: geresnis įtaisų susiejimas ir geresnis prijungtų laidininkų patikrinimas, unifikuota konstrukcija, lengvesnis įtaisų nuėmimas nuo U formos bėgelio, nuolatinei ir kintamajai srovei pritaikyti automatiniai jungikliai, lengvesnis priedų pasirinkimas ir kt.

Geresnis automatinių jungiklių Minia sujungimas šynos pagalba

Naujieji automatiniai jungikliai LTS/LTP ir srovės nuotėkio relės LFN/LFE panaikina senųjų serijų trūkumą, susijusį su jų jungimu jungiamąja šyna. Anksčiau, norint sujungti per viršutinę įtaisų dalį, buvo susiduriama su tam tikrais apribojimais. Dabar naujuosius automatinius jungiklius LTS/LTP ir srovės nuotėkio reles LFN/LFE jungiamąja šyna paprastai galima sujungti be apribojimų (žr. 1 pav.). Taip pat galima sujungti su kitais įtaisais, pvz., kirtikliais MSO ir pan.

Unifikuota konstrukcija

Paveikslėlyje matyti, kad taip pat unifikavome konstrukciją, įskaitant vienodą automatinių jungiklių ir srovės nuotėkio relių aukštį, svirtelių formą ar įtaisų priekinę dalį. Tai – irgi naujų gaminių privalumas.

Strypelinė šyna

Kalbant apie jungimą jungiamąja šyna svarbu paminėti, kad perėjome nuo šakutės pavidalo prie strypelio pavidalo jungiamųjų šynų. Todėl vadinamuosius naujuosius „Minia“ įtaisus galima sujungti tik strypeline šyna.

Geresnis laidininkų prijungimo prie automatinių jungiklių LTS/LTP gnybtų patikrinimas

Naujieji automatiniai jungikliai LTS/LTP turi gnybtą, prie kurio vienu metu galima prijungti laidininką ir jungiamąją šyną. Laidininkas jungiamas priešais šyną ir leidžia geriau vizualiai patikrinti prijungtą laidininką ir kartu prijungtą jungiamąją šyną. Kadangi laidininkas yra priešais jungiamąją šyną, lengviau patikrinti, kaip jis įstatytas į gnybtą, priveržtas ir t. t. – žr. 2 pav.

Jeigu prie gnybto jungiamas tik laidininkas, jo skerspjūvio plotas gali būti iki 35 mm². Gnybte taip pat galima prijungti du laidininkus, – tokiu atveju abiejų laidininkų maksimalus skerspjūvio plotas yra 10 mm².

Lengvesnis įtaisų nuėmimas nuo U formos bėgelio

Automatiniai jungikliai LTS/LTP, srovės nuotėkio relės LFN/LFE ir kirtikliai MSO turi skląsčius, kuriuos galima valdyti rankomis, t. y. be įrankių. Juos visų pirma galima naudoti įtaisus nuimant nuo U formos bėgelio. Skląsčius galima atpalaiduoti tiesiog truktelint ir tada įtaisą paprastai nuimti nuo bėgelio. 3 pav. pavaizduotas automatinio jungiklio LTS skląstis ir jo naudojimas.

Automatinių jungiklių LTN-UC skląsčiai – šiek tiek kitokie; jie yra abiejose įtaiso pusėse ir pasižymi ne prastesniu funkcionalumu nei automatinių jungiklių LTS/LTP skląsčiai (LTN-UC skląsčiai pavaizduoti 4 pav.).

Visų versijų skląsčiai lengvai pasiekiami – jie visuomet įrengti priešais laidininkus ir priešais jungiamąją šyną.

Įtaisų tvirtinimas nepasikeitė – kaip ir iki šiol, įtaisą ant U formos bėgelio galima pritvirtinti tiesiog užspaudžiant.

Nuolatinės ir kintamosios srovės automatiniai jungikliai

Automatiniai jungikliai LTN-UC, kurių In nuo 1 iki 63 A, kartais vadinami universaliais automatiniais jungikliais (UC = universali srovė) ir yra pritaikyti naudoti nuolatinės srovės (iki 440 V) ir kintamosios srovės (230 ar 400 V) grandinėse.

Be šio pirminio ir svarbiausio privalumo, jie turi kitų paminėtinų savybių. Tikriausiai didžiausias papildomas šių automatinių jungiklių privalumas yra dvigubi gnybtai (žr. 4 pav.), kurie suformuoja (papildomai prie apsaugos funkcijos) patogų automatiniame jungiklyje esantį prijungimo tašką, nes prie vieno gnybto galima prijungti iki 4 laidininkų. Pavyzdžiui, galite prijungti du skirtingų skerspjūvio plotų laidininkus ir vieno jų skerspjūvio plotas gali būti iki 35 mm². Kaip ir automatinių jungiklių LTS, laidininkai jungiami priešais jungiamąją šyną, tad galima lengviau patikrinti, kaip laidininkas prijungtas.

Lengvesnis priedų pasirinkimas

Dabar naujojo asortimento įtaisų priedai, skirti visiems automatiniams jungikliams ir srovės nuotėkio relėms, yra vienodi (žr. toliau pateiktą lentelę). Pavyzdžiui, labiausiai paplitusį pagalbinį jungiklį PS-LT-1100 arba atjungiklį SV-LT-A230 galima naudoti su automatiniais jungikliais LTS/LTP/LVN ir srovės nuotėkio relėmis LFN/LFE; pagalbinius jungiklius taip pat galima naudoti su kirtikliais MSO. Privalumas yra lengvesnis pasirinkimas ir platesnis pritaikymas įvairiems įtaisams.

Nauja signalinių jungiklių konstrukcija su darbinės būsenos grąžinimo mygtuku jungiklio darbinę būseną leidžia grąžinti įtaiso priekinėje dalyje esančia svirtele. Palyginti su signaliniu kontaktu be darbinės būsenos grąžinimo funkcijos, privalumas yra tas, kad operatoriui panorus nutraukti signalinę grandinę, t. y. išjungti šviesos ar garso signalą, iki išsiaiškinant sutrikimo priežastį, nebereikia įjungti pagrindinės grandinės (automatinio jungiklio). Toks signalinis jungiklis pavaizduotas 5 pav.

Kiti privalumai

Anksčiau minėti privalumai yra svarbiausi, tačiau jie – tik dalis to, ką atnešė pokyčiai. Kiti privalumai (palyginti su senu asortimentu) paminėti tik trumpai. Išsamesnės informacijos ieškokite „Minia“ kataloge.

Srovės nuotėkio rėlės LFN/LFE

  • visų tipų aplinkos temperatūra prasideda jau nuo –25 °C, o dalies senojo asortimento ji prasidėjo nuo –5 °C. Privalumas: platesnis pritaikymas aplinkos temperatūros atžvilgiu;
  • būsenos indikatorius – srovės nuotėkio relės turi būsenos indikatorių, prijungtą prie kontaktų. Privalumas: įtaiso kontaktų būsenos vizualinė identifikacija;
  • papildomai montuojamas signalinis jungiklis. Privalumas: papildoma nuotolinė išjungimo srovės nuotėkio rele indikacija;
  • papildomai montuojamas nepriklausomas atjungiklis arba minimaliosios įtampos atjungiklis. Privalumas: papildomas nuotolinis srovės nuotėkio relės išjungimas.

Kirtikliai MSO

Iki 125 A su 1 modulio / poliaus pločiu. Privalumas: skirstomajame skyde taupoma vieta.