Eksploatacinių savybių deklaracija

Galite atsisiųsti „OEZ s.r.o.“ pagamintų gaminių atitikties deklaraciją, kuri atitinka:

  • įstatymą Nr. 22/1997 ir su juo susijusius reglamentus;
  • Vyriausybės potvarkį Nr. 17/2003;
  • dėl žemosios įtampos elektros prietaisams taikomų techninių reikalavimų ir Potvarkį Nr. 616/2006;
  • dėl prietaisų elektromagnetiniam suderinamumui taikomų techninių reikalavimų.
OEZ-produktu-eksploataciniu-savybiu-deklaracija